Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Απάντηση της Επιτροπής σε γραπτή ερώτηση του Κ. Χρυσόγονου για την ενίσχυση της αποκέντρωσης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 23/11/2017


Σε ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάγκη ανάπτυξης των περιφερειακών περιοχών με στόχο την προσέλκυση εργαζομένων που θα οδηγήσει στην αναβάθμισή τους, απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Επιτροπή επισήμανε σιβυλλικά στην απάντησή της ότι δεν είναι στις προθέσεις της να ενισχύσει μέσω των πολιτικών την ούτε την αστυφιλία, ούτε την αποκέντρωση. Από αυτό συνάγεται ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης. Η Επίτροπος Creţu σημείωσε ωστόσο ότι η ΕΕ στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των περιφερειών της. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε μάλιστα ότι ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές που επηρεάζονται από τη βιομηχανική μετάβαση, καθώς και στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες υπερβόρειες περιφέρειες και οι νησιωτικές, οι διασυνοριακές και οι ορεινές περιφέρειες. Η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη γενικά και αόριστα, ότι η πολιτική για τη συνοχή, ιδίως μέσω έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης, βοηθά να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα των περιφερειών, ώστε να υπάρξει ανάπτυξη και να υποστηριχθεί η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της ΕΕ στο σύνολό της.
Τέλος, η Επιτροπή υπογράμμισε τις ευθύνες των κρατών μελών στην ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών κονδυλίων. Υπό αυτό το πρίσμα, τόνισε ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ενωσιακή χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσουν σύγχρονες προκλήσεις, να βελτιώσουν την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, σε αποτελεσματικά μέσα μεταφοράς, αξιόπιστα ενεργειακά δίκτυα και ευρυζωνική κάλυψη, καθώς και να ενισχύσουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Παραμένει ωστόσο ανοιχτό το ερώτημα, αν η εν λόγω περιορισμένη χρηματοδότηση είναι ικανή να τονώσει αποτελεσματικά τις αναπτυξιακές προοπτικές των οικονομικά ασθενέστερων κρατών μελών, όπως η Ελλάδα. Και τούτο, την ίδια στιγμή μάλιστα που σε αυτές τις χώρες, με τη συμμετοχή και εποπτεία της ΕΕ, εφαρμόζονται πολιτικές που πλήττουν δυσβάστακτα την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και εν γένει την ομαλή οικονομική ζωή.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006215/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: Προκαλεί προβλήματα η συγκέντρωση πληθυσμού και πλούτου σε μητροπολιτικές περιοχές

Σύμφωνα με έκθεση της Eurostat, το μερίδιο που αναλογεί στην παραγωγή πλούτου από τις μητροπολιτικές και αστικές περιοχές στα κράτη μέλη της ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 70% [1], γεγονός που συνεπάγεται και τη συγκέντρωση πληθυσμού στις περιοχές αυτές. Η πραγματικότητα αυτή είναι εμφανής ιδιαίτερα σε κράτη μέλη τα οποία δεν διαθέτουν τη βιομηχανική και αγροτική παραγωγή των κρατών της βόρειας Ευρώπης. Καθώς διανύουμε μια περίοδο διαφοροποίησης του παραγωγικού μοντέλου σε όλο τον κόσμο, η ανάγκη ανάπτυξης των περιφερειακών περιοχών με στόχο την προσέλκυση εργαζομένων θα οδηγούσε στην αναβάθμισή τους, με θετικές οικονομικές αλλά και περιβαλλοντικές συνέπειες, χάρη στη μείωση του πληθυσμού των μητροπολιτικών περιοχών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Ποιες δράσεις σχεδιάζει ώστε να δοθούν ευκαιρίες αποκέντρωσης, ειδικότερα στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση και χρειάζονται προοπτικές αναδόμησης με στόχο την οικονομική ανάκαμψη;


EL
E-006215/2017
Απάντηση της κ. Creţu
εξ ονόματος της Επιτροπής
(21.11.2017)

Τις τελευταίες δεκαετίες ο αριθμός των πολιτών της ΕΕ που ζουν σε πόλεις και μητροπολιτικές περιοχές έχει αυξηθεί σταθερά, γεγονός το οποίο οφείλεται σε πολλούς κοινωνικοοικονομικούς και ιστορικούς λόγους. Δεν είναι στις προθέσεις της Επιτροπής να ενισχύσει μέσω των πολιτικών της είτε την αστυφιλία είτε την αποκέντρωση.

Η ΕΕ επιδιώκει να προωθήσει τη συνολική της ανάπτυξη και να ενισχύσει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της. Ειδικότερα, η ΕΕ στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των περιφερειών της. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές που επηρεάζονται από τη βιομηχανική μετάβαση, καθώς και στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες υπερβόρειες περιφέρειες και οι νησιωτικές, οι διασυνοριακές και οι ορεινές περιφέρειες.

Η πολιτική για τη συνοχή, ιδίως μέσω έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης, βοηθά να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα των περιφερειών, ώστε να υπάρξει ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να υποστηριχθεί η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της ΕΕ στο σύνολό της. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ενωσιακή χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσουν τις κυριότερες προκλήσεις, να βελτιώσουν την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, σε αποτελεσματικά μέσα μεταφοράς, αξιόπιστα ενεργειακά δίκτυα και ευρυζωνική κάλυψη, καθώς και να ενισχύσουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

________________________________________

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τους εξονυχιστικούς ελέγχους που υφίστανται στη Γερμανία οι επιβάτες από την Ελλάδα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 23/11/2017


Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος κατέθεσε γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή τις συνθήκες εκτός Σένγκεν που ταξιδεύουν οι Έλληνες επιβάτες στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές υποχρεώνουν τα αεροπλάνα από την Ελλάδα να προσγειώνονται σε ειδικές εξόδους και να ελέγχουν εξονυχιστικά τους επιβάτες. Με αυτή την πρακτική παρακάμπτονται οι κανόνες της συνθήκης Σένγκεν, ενώ οι επιβάτες από την Ελλάδα, ανεξαρτήτως διαβατηρίου υφίστανται απίστευτη ταλαιπωρία, καθώς οδηγούνται με πούλμαν σε ειδικούς χώρους ελέγχου με ατελείωτες ουρές κόσμου και υπερβολικούς χρόνους αναμονής. Στη πραγματικότητα τα μέτρα αυτά μεταχειρίζονται την Ελλάδα ως χώρα εκτός Σένγκεν.
 Στο πλαίσιο αυτό, ο Έλληνας ευρωβουλευτής καλεί την επιτροπή να απαντήσει αν συνάδει αυτά τα μέτρα συνάδουν με το δίκαιο της ΕΕ, καθώς και σε ποιες ενέργειες σχεδιάζει να προβεί, προκειμένου να σταματήσει αυτή η πρακτική;


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Από τις αρχές Νοεμβρίου 2017, η Γερμανία πραγματοποιεί ελέγχους στα αεροδρόμια και τα σύνορά της που αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τους επιβάτες που προέρχονται από την Ελλάδα. Τα αεροπλάνα που έρχονται από την Ελλάδα υποχρεώνονται να προσγειώνονται σε ειδικές εξόδους προκειμένου να ελεγχθούν εξονυχιστικά όλοι οι επιβάτες. Πρόκειται για λεπτομερείς ελέγχους που δεν είναι ούτε στοχευμένοι, ούτε περιορισμένοι στο χρόνο και στο εύρος τους, καθώς προβλέπεται ότι θα ισχύσουν τουλάχιστον ως το Μάιο του 2018. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι επιβάτες από την Ελλάδα να υφίστανται διακριτική μεταχείριση και υπέρμετρη ταλαιπωρία σε σύγκριση με τους επιβάτες που έρχονται από άλλα κράτη μέλη [1]. Oι επιβάτες από την Ελλάδα υποβάλλονται σε μία ιδιότυπη καραντίνα. Οδηγούνται με πούλμαν σε ειδικούς χώρους ελέγχου μόνο για επιβάτες εκτός Σένγκεν (με επιγραφή ‘for travellers from Greece only’), όπου ο χρόνος αναμονής είναι υπερβολικός, καθώς όλοι, ανεξαρτήτως διαβατηρίου, είναι υποχρεωμένοι να ελεγχθούν εξονυχιστικά και να απαντήσουν αναλυτικά σε λεπτομερείς ερωτήσεις για το σκοπό του ταξιδιού τους, τη διάρκεια παραμονής τους στη Γερμανία κ.ά.[2] Τα μέτρα αυτά δε συνάδουν ούτε με τις δεσμεύσεις του άρθρου 3 ΣΕΕ, ούτε με τις διατάξεις της Συνθήκης του Σένγκεν.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Πώς σχολιάζει αυτή την πρακτική;
2) Σε ποιες ενέργειες σχεδιάζει να προβεί, προκειμένου να σταματήσει αυτή η πρακτική;

________________________________________

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Κάλεσμα διαλόγου με την κοινωνία και τους πολίτες: 1/12 Θεσσαλονίκη & 09/12 ΑθήναΜετά την αποχώρησή της από το Σύριζα, η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ολοκληρώνει τον μετασχηματισμό της σε αυτόνομη πολιτική κίνηση, με δύο ανοιχτές εκδηλώσεις διαλόγου με την κοινωνία και τους πολίτες.

Την 1η Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και στις 9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Καλούμε όλες και όλους, όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στο νέο αυτό ξεκίνημα, να πάρουν μέρος και να συμβάλλουν, τόσο στο προσδιορισμό της νέας μας ονομασίας, όσο και στο σχεδιασμό του καταστατικού μας και της πολιτικής μας πρότασης. Μιας πρότασης, της οποίας βασικό χαρακτηριστικό είναι η αποδόμηση του πελατειακού συστήματος και η ανασυγκρότηση της χώρας σε νέες και πιο υγιείς βάσεις, ούτως ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε ανάπτυξη για τον τόπο, ανάπτυξη για τους πολίτες, δουλειές για τους νέους μας, ώστε να σταματήσουν να φεύγουν στο εξωτερικό. Να καταφέρουμε να γίνουμε κοινωνικά βιώσιμοι. Να καταφέρουμε να αποκτήσει ο Ελληνισμός ένα μέλλον στον ελλαδικό χώρο.  
 

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Η πολύνεκρη πλημμύρα στη Μάνδρα αναδεικνύει ανάγλυφα τις παθογένειες του ελληνικού κράτους και της κοινωνίας μαςΗ πολύνεκρη πλημμύρα στη Μάνδρα αναδεικνύει ανάγλυφα τις παθογένειες του ελληνικού κράτους και της κοινωνίας μας. Οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος είναι αυταπόδεικτες.

Εκείνοι που κυβερνούσαν τις προηγούμενες δεκαετίες επέτρεψαν την οικοδόμηση πάνω σε ρέματα, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για να θρηνήσουμε θύματα και εκείνοι που κυβερνούν σήμερα, παρέλειψαν να υλοποιήσουν τον υφιστάμενο αντιπλημμυρικό σχεδιασμό την τελευταία τριετία και έγιναν έτσι συνένοχοι των προκατόχων τους στο έγκλημα αυτό. Το χειρότερο είναι πως ακόμη και σήμερα, όλοι τους, παλιοί και νέοι εξουσιαστές, αρνούνται να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να συμφωνήσουν στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια, ώστε τουλάχιστον να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα.

Χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό πολιτικό σύστημα. Ένα πολιτικό σύστημα που θα παράγει πολιτική ωφέλιμη για τους πολίτες και για το κοινωνικό σύνολο και όχι ανούσιες φραστικές αντεγκλήσεις και προσωπικές εξυπηρετήσεις.

Πρέπει να πάρουμε τη χώρα μας, στα χέρια μας.  
 


Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Κοινωνικό Μέρισμα: Η χώρα δεν χρειάζεται αναδιανομή εξαθλίωσης. Η χώρα χρειάζεται ανάπτυξη!


Το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα είναι στην πραγματικότητα προσχηματικό. Τα μισά περίπου χρήματα οφείλονται από το κράτος στους νόμιμους δικαιούχους και συνεπώς η διανομή τους δεν συνιστά κατά κανένα τρόπο μέρισμα. Τα υπόλοιπα μισά είναι ένα εφάπαξ βοήθημα για μερικές εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, που ανακουφίζει προσωρινά μόνο τα προβλήματά τους, χωρίς να έχει καμιά προοπτική για το μέλλον.

Η χώρα δεν χρειάζεται αναδιανομή εξαθλίωσης. Η χώρα χρειάζεται ανάπτυξη και για να έρθει ανάπτυξη πρέπει να διορθώσουμε τις παθογένειες που υπάρχουν στο ελληνικό κράτος και κυρίως να αποδομήσουμε το πελατειακό σύστημα. Αυτό το οποίο οικοδόμησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, επί δεκαετίες και εξακολουθεί να το υπηρετεί και να το οικοδομεί παραπέρα, η σημερινή κυβέρνηση.

Χρειαζόμαστε μια διαφορετική πολιτική. Χρειαζόμαστε μια πολιτική που θα παράγεται από τους πολίτες, με πιο άμεση συμμετοχή και θα παράγει ωφέλιμο αποτέλεσμα, για τους πολίτες και για το κοινωνικό σύνολο

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση των καταναλωτικών δαπανών στην Ελλάδα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 17/11/2017


Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος επιχειρώντας να αναδείξει το θέμα της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης των καταναλωτικών δαπανών, αλλά και τη μείωση της αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών ως συνέπεια της εφαρμογής του οικονομικού προγράμματος που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα. Ο Κώστας Χρυσόγονος σημείωσε ότι τα το οικονομικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, υπό την έγκριση και επίβλεψη ενωσιακών θεσμών, επιβαρύνει δυσβάστακτα τα νοικοκυριά και οδηγεί σε οικονομική συρρίκνωση και φτωχοποίηση των πολιτών. Κάλεσε την Επιτροπή να εκφράσει τη γνώμη της απέναντι στα παραπάνω, αλλά και να ξεκαθαρίσει, αν συμμετέχει και με ποιους τρόπους στην κατάρτιση αυτής της πολιτικής. Ρώτησε τέλος, αν η ΕΕ υπό το πρίσμα των δυσμενών οικονομικών συνεπειών για τα ελληνικά νοικοκυριά, προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αλλαγή της πολιτικής επιβάρυνσης των νοικοκυριών και την αποτελεσματική ενίσχυση της οικονομίας της Ελλάδας και ιδιαίτερα των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών;


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Συνεχιζόμενη συρρίκνωση των καταναλωτικών δαπανών στην Ελλάδα

Στοιχεία της Eurostat καταγράφουν ότι το 23,7% των Ευρωπαίων πολιτών και το 35,7% των Ελλήνων ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού [1]. Ειδικά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η κατανάλωση των νοικοκυριών το 2016 μειώθηκε κατά 2,7 δισ. ευρώ (μείωση 2,3% συγκριτικά με το 2015) [2]. Ομοίως, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά περιορίστηκε κατά 1,3 δισ. ευρώ (μείωση 1% συγκριτικά με το 2015). Συγχρόνως, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών το 2016 μειώθηκε 6,8%, έναντι 5,4% το 2015 [3]. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο οι φόροι επί των προϊόντων το 2016 αυξήθηκαν κατά 7,8% [4]. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το οικονομικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, αλλά και συναφή προγράμματα που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, υπό την έγκριση και επίβλεψη ενωσιακών θεσμών, επιβαρύνει δυσβάστακτα τα νοικοκυριά, οδηγώντας σε οικονομική συρρίκνωση και φτωχοποίηση των πολιτών.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Πώς σχολιάζει τα παραπάνω στοιχεία;
2) Συμμετέχει η ΕΕ στην κατάρτιση αυτής της πολιτικής και με ποιους τρόπους;
3) Ενόψει αυτών των συνεπειών, σχεδιάζει η ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αλλαγή της πολιτικής επιβάρυνσης των νοικοκυριών και την αποτελεσματική ενίσχυση της οικονομίας της Ελλάδας και ιδιαίτερα των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών;

________________________________________
[4] Ibid.

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τη θαλάσσια ρύπανση


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες , 17/11/2017


Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος κατέθεσε γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θαλάσσια ρύπανση με αφορμή τη βύθιση του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ». Ο Έλληνας ευρωβουλευτής επισήμανε ότι η ρύπανση των θαλασσών από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως η ρίψη ή διαρροή πετρελαιοειδών στην θάλασσα αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Εκατομμύρια πτηνά, ψάρια και χιλιάδες θαλάσσια θηλαστικά υπολογίζεται ότι πεθαίνουν κάθε χρόνο μόνο από την κατανάλωση υπολειμμάτων και πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα. Τόνισε επίσης ότι από την θαλάσσια ρύπανση επηρεάζεται και η τροφική αλυσίδα με αποτέλεσμα να απειλείται η υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων.
Ο ευρωβουλευτής καλεί την Επιτροπή να απαντήσει, αν έχει διερευνήσει επαρκώς τις επιπτώσεις αυτών των φαινομένων στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τέλος ζητά να από την Κομισιόν να ενημερώσει τους πολίτες με ποιους τρόπους και μέσα σκοπεύει να δράσει για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης αλλά και την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλεί.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Η θαλάσσια ρύπανση από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η ρίψη αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών, η απορροή φυτοφαρμάκων και άλλων αστικών ή βιομηχανικών λυμάτων, η ρίψη ή διαρροή πετρελαιοειδών στη θάλασσα αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, όχι μόνο για την ΕΕ, αλλά και διεθνώς [1]. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η ρύπανση του Σαρωνικού κόλπου, το Σεπτέμβριο του 2017, από τη διαρροή σημαντικής ποσότητας πετρελαιοειδών εξαιτίας της βύθισης δεξαμενόπλοιου [2]. Είναι ενδεικτικό ότι εκατομμύρια πτηνά, ψάρια και περίπου 100.000 θαλάσσια θηλαστικά υπολογίζεται ότι πεθαίνουν κάθε χρόνο μόνο από την κατανάλωση υπολειμμάτων πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα [3]. Παρατηρείται ακόμη ότι η θαλάσσια ρύπανση διεισδύει συχνά στην τροφική αλυσίδα, με αποτέλεσμα μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων θαλάσσιων ειδών να προσβάλλεται ή να απειλείται η υγεία εκατομμυρίων ανυποψίαστων ανθρώπων [4].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Έχει διερευνήσει επαρκώς τις επιπτώσεις αυτών των φαινομένων στον άνθρωπο και το περιβάλλον;
2) Με ποιους τρόπους και μέσα σκοπεύει να δράσει για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, αλλά και την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλεί;

________________________________________
[4] Πρβλ. Bosch a.o., Heavy metals in marine fish meat and consumer health, SCI 2016, p. 32 ff.